onsdag 9 juni 2010

ULTRALJUD AV NJURBÄCKEN

Idag ska vi till läkaren med Lillasyster.

Vid rutinultraljudet så hade barnmorskan svårt att mäta det högra njurbäckenet och jag bad då om ett kontrollultraljud.
Vid kontrollen så såg man att höger njurbäcken var lite stort men innanför gränsvärdet, vilket är 10 mm. Vi ville då ha regelbundna kontroller, vilket vi också fick.
Vi det sista ultraljudet i vecka 36 så hade den lilla förstoringen blivit mindre. Vilket var jätte skönt.

När vi sedan träffade barnläkaren på BB så bad jag om en efterkontroll och det ska vi göra idag.

Eftersom Lillasyster kissar mycket så borde det inte vara några problem njurarna.
Jag kommer att bli jätte förvånad om de visar sig att vara något, hon äter, sover och kissar mycket bra.
Men när tekniken finns så är det bara dumt att inte säkerställa.
VÅRA NJURAR
njure, ren, parigt organ med dominerande roll i organismens balans beträffande vatten och salter (elektrolyter) samt i utsöndringen av slutprodukter i ämnesomsättningen av kvävehaltiga substanser. Ryggradsdjurens (inklusive människans) njurar fungerar på följande sätt: I njurarnas kärlnystan (glomeruli) filtreras vätska ut från blodplasma till njurens kanaler. Härigenom bildas hos en vuxen människa nära 200 l s.k. primärurin per dygn. När denna vätska passerar de långa njurkanalerna sker processer av återupptag till blodet och av sekretion från blodet. Bl.a. återupptas det mesta av vattnet så att den slutliga urinvolymen blir ca 2 l/dygn. Återupptag och sekretion styrs av hormoner så att kroppsvätskornas innehåll av vatten och saltjoner (bl.a. natrium och kalium) hålls inom normala gränser. Bland de metaboliska restprodukter som utsöndras dominerar urea (urinämne) med ca 20 g/dygn.

Njurarna fungerar också som hormonbildare, dvs. endokrina, körtlar. Njurcellerna omvandlar förstadier till vitamin D till den aktiva slutformen calcitriol. Vidare bildar njurarna erytropoetin, som stimulerar benmärgens bildning av röda blodkroppar, samt enzymet renin, som krävs för bildningen av angiotensin II med bl.a. blodtryckshöjande verkningar. Se även exkretionsorgan.

njure. Njurarnas läge i människokroppen.
 

Källa:
2010-06-09 Nationalencyklopedin • Kort

VAD HÄNDER IDAG?
Lillasyster ska till göra ultraljud på njurbäckenet.

LÄST NÅGRA NÄTUPPLAGOR
DN

SYDSVENSKAN

SVT Play

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar